Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 51/2017
Nội dung:

Suy niệm Chúa nhật 32 Thường niên: Vừa mang đèn, vừa mang dầu

Nữ tu Ấn Độ Rani Maria được tuyên phong chân phước

Một quyển sách dẹp tan những đồn đại về cái chết của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô I

Đức Thánh Cha Phanxicô: Nhân loại đã không học được bài học của chiến tranh

Kỷ niệm Cuộc Cải cách của Tin Lành: một diễn tả “khát vọng thiêng liêng chung” của Công giáo và Tin Lành Luther.

      

 
WHĐ