Truyền thông
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 39/2017

 

Nội dung:

– Suy niệm Chúa nhật 20 Thường niên: Lòng tin của bà mạnh thật

Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc La Vang lần thứ 31

Đức Tổng giám mục Paul Tschang In‑Nam: Sứ thần Toà Thánh đầu tiên tại Myanmar.

 

 
WHĐ