Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Tình yêu đối với Thiên Chúa như thanh dọc của thập giá đỡ lấy thanh ngang là tình yêu tha nhân. Sống trọn tình yêu là chấp nhận cả hai thanh gỗ làm nên cây thập giá.
Chúng ta tuyên xưng có sự sống đời sau qua kinh Tin Kính. Nhưng sống niềm tin ấy giữa thế giới vật chất và vô tín là điều không dễ.
Tên của Giêsu đã được ghi khắc trong tim ta, nên chúng ta không được quên mình đã thuộc trọn về Giêsu. Còn bao điều trong đời ta thuộc về Thiên Chúa mà ta vẫn giữ cho mình!
Đức Giêsu phục sinh chính là tảng đá góc cho một tòa nhà mới. Đó là cộng đoàn mới gồm những kẻ tin vào Ngài, thuộc cả dân Do thái và dân ngoại.
Chúng ta đã được chịu Phép Rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi, nhưng làm Phép Rửa cho muôn dân vẫn còn là ước mơ Ðức Giêsu chờ ta thực hiện.
Làm thế nào để chúng ta thoát khỏi thành kiến và nỗi sợ hãi? Làm thế nào để chúng ta không tìm cách tránh né sự thật? Làm thế nào để chúng ta can đảm nhận mình sai để lại bắt đầu?
Trang 1 2 3 4 378 » Cuối