Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Một người ở trong hội đường hay nhà thờ cũng có thể bị thần ô uế ám. Chúng ta mong Chúa cho ta khả năng trục được sự ô uế ra khỏi đời ta.
Thế giới hôm nay giàu hơn, nhưng vẫn còn lắm người nghèo như xưa. Nghèo vì chưa được nghe biết về Đức Giêsu, hay nghèo vì đã gạt Thiên Chúa ra khỏi đời mình.
Ðức Giêsu đã mất tất cả và đã được lại tất cả. Ðó là lý do khiến chúng ta dám từ bỏ, hy sinh, dám vượt lên trên lối sống thực dụng, ích kỷ.
Sống đời Kitô hữu là chấp nhận dùng tất cả khả năng của mình để làm cho những gì Chúa ban sinh lợi nhiều nhất. Điều đó cần đến công sức, tính toán, sáng tạo, và nhất là tình yêu.
Bài Tin Mừng hôm nay cũng cho ta một số kinh nghiệm của Hêrôđê... Có những lời nói vội vã mà sau đó ta phải hối tiếc và trả giá.
Canh thức không phải là không ngủ. Canh thức là sống đời sống Kitô hữu của mình cách trung tín, quảng đại.
Trang 1 2 3 4 333 » Cuối