Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Noel đem lại cho ta sự bình an sâu thẳm. Bình an cho trái đất đang bị tàn phá. Bình an cho những người đang sống trong ngõ cụt. Bình an cho chúng ta, cho mọi người. Bình an của Giêsu.
Chúng ta ít khi nghĩ đến thời gian Mẹ Maria mang thai...Để có thể sinh ra Đức Giêsu cho môi trường ta đang sống, cũng cần thời gian thai nghén lâu dài và vất vả.
Chuẩn bị sẵn sàng (19.12.2014 – Thứ sáu) - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Như Gioan, ngay từ khi tôi chưa hiện hữu trong lòng mẹ, Thiên Chúa đã nghĩ đến tôi, và biết tên tôi. Tôi có chỗ rất riêng trong chương trình của Chúa.
Thiên Chúa vẫn cần tấm lòng của người mẹ biết cưu mang như Maria, và tấm lòng của người cha dám chịu trách nhiệm để Giêsu có chỗ đứng hợp pháp trong thế giới.
Gia phả của Đức Giêsu nhắc tôi về gia phả của chính mình. Cũng với những bóng tối của lưu đày, với bao bất thường và vấp ngã...
Tin vào Đức Giêsu là chấp nhận mất đi những chỗ dựa ổn định. Không dám mất thì cũng chẳng dám tin.
Trang 1 2 3 4 351 » Cuối