Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Mùa Chay là thời gian để ta sống lòng nhân của Thiên Chúa. Hãy thay đổi cái đấu ta thường dùng để đong cho người khác, chúng ta sẽ thấy mình giàu có hơn xưa.
Người Kitô hữu lên núi gặp Chúa để rồi được sai xuống núi hành đạo. Nhưng xuống núi rồi, lại có khi thấy cần lên núi.
Chúng ta được mời gọi trở nên hoàn thiện như Cha nhờ yêu kẻ thù như Cha đã yêu họ. Kẻ thù cũng là anh em tôi, vì họ cũng là con được Cha yêu như tôi.
Điều đáng lưu ý là chúng ta phải đi làm hòa với các anh em đang có điều bất bình với ta, phải đi bước trước làm hòa dù ta chẳng phải là người gây chuyện.
Con người phải tập đào sâu và thanh luyện ao ước của mình, tập uốn ý mình theo ý của Thiên Chúa. Rồi cuối cùng, con người cũng thấy mình được cho, được thấy, được mở.
Mùa Chay là thời gian đọc lại những chuyện lạ Chúa đã làm cho đời mình. Có những chuyện bề ngoài tưởng là chuyện tự nhiên hay ngẫu nhiên. Chỉ ai biết nhìn mới thấy lạ.
Trang 1 2 3 4 363 » Cuối