Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày
Ðức Giêsu đã mất tất cả và đã được lại tất cả. Ðó là lý do khiến chúng ta dám từ bỏ, hy sinh, dám vượt lên trên lối sống thực dụng, ích kỷ.
Sống đời Kitô hữu là chấp nhận dùng tất cả khả năng của mình để làm cho những gì Chúa ban sinh lợi nhiều nhất. Điều đó cần đến công sức, tính toán, sáng tạo, và nhất là tình yêu.
Bài Tin Mừng hôm nay cũng cho ta một số kinh nghiệm của Hêrôđê... Có những lời nói vội vã mà sau đó ta phải hối tiếc và trả giá.
Canh thức không phải là không ngủ. Canh thức là sống đời sống Kitô hữu của mình cách trung tín, quảng đại.
Thói giả hình về đạo đức thời nào và ở đâu cũng có. Nó tạo ra một bầu khí dối trá trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân.
Thật ra trở về với lòng mình để nhận ra những ô nhơ, thật là điều khó... Trở vào lòng mình, ta dễ bắt gặp bao tham lam, gian dối, thèm muốn vô độ.
Trang 1 2 3 4 332 » Cuối